Eksamen – Landbrug og vand

Eksamen fra november 2016, som omhandler landbrugets brug af kunstgødning især og hvordan det påvirker overfladevand og grundvandet.     Problemstilling: Udvaskning af næringsstoffer fra landbruget kan beskadige vandmiljøet. I 2050 forventes der, at være i omegnen af 9,6 milliarder mennesker på jorden, hvilket betyder, at der skal produceres meget mere mad for, at kunne … Læs mere

Projekt: Plastaffald i KBH havn

Plastaffald er ved, at blive et større og større fokus område i medierne. Jeg har sammen med min gruppemakker ud på RUC, lavet et eksperiment, hvor vi har forsøgt at undersøge, hvor plastaffaldet ender henne når det ryger i vandet i Københavns havn. Vi har ikke fået lavet nok eksperimenter til, at kunne sige noget … Læs mere